Human Svet (граѓанска организација)

мисија и визија


информација


име на претставникот:

имејл на претставникот:

датум на основање:

број на членови:

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

активности

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Elisie Popovski Marko 4/2, 6
Општина Центар
Skopje
100
Macedonia