“Јавност“ (медиум)

информација


име на претставникот: Зоран Пејкоски

имејл на претставникот: javnost_bt@yahoo.com

датум на основање:

број на членови:

број на персонал:

лански буџет: 0 евра

контакт


Прилепска 1, 3
Општина Битола
Битола
7000
Macedonia

javnost_bt@yahoo.com
tel. 047-241-423
mob. 070-366-593
fax. 047-241-423