Биосфера - Центар за едукација, заштита на животната средина и природата (граѓанска организација)

мисија и визија


Заштита и унапредување на животната средина и природата преку активности за образование и влијание врз јавната свест

цели


Образование за животна средина Учество во процесот на ЕУ интеграција во делот за животна средина Јакнење на капацитетите на еколошките организации

историјат


Биосфера е здружение на граѓани формирано 1999 година

информација


име на претставникот: Нешат Аземовски

имејл на претставникот: neshad2@yahoo.com

датум на основање: 07/09/1999

број на членови: 42

број на персонал: 2

лански буџет: 25000 евра

корисник на грант од ГЕФ Програмата

активности

Едукација во областа на животната средина


Број на спроведени проекти каде вашето здружение е носител во последната година

локални: 10

регионални: 7

национални: 4

меѓународни: 5

Број на спроведени проекти каде вашето здружение е партнер во последната година

локални: 0

регионални: 0

национални: 0

меѓународни: 0

контакт


Димо Хаџи Димов 3, 0
Битола
7000
MacedoniaSkype name: