МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ШУМИТЕ 21 МАРТ 2017


Здружението за одржлив развој БИОСФЕРА 369 – Битола во соработка со СОКОТАБ ДООЕЛ Битола, ЈП „Македонски шуми“ – Подружница „Кајмакчалан“ – Битола, ОУ „Стив Наумов“ и ОУ „Александар Турунџев“ го спроведуваат проектот „Ден на засадување садници“ во име на меѓународните ден на шумите 21 март.


ИНФОРMАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИУМИТЕ            
Здружението за одржлив развој БИОСФЕРА 369
– Битола во соработка со СОКОТАБ ДООЕЛ Битола, ЈП „Македонски шуми“ – Подружница „Кајмакчалан“ – Битола, ОУ „Стив Наумов“ и ОУ „Александар Турунџев“ го спроведуваат проектот „Ден на засадување садници“ во име на меѓународните ден на шумите 21 март.
           

Акцијата насловена „5000 садници за идните генерации“ се однесува на подрачјето на општините на Пелагонискиот плански регион, а дополнителни 5000 ќе бидат посадени во општините на Источниот и Вардарскиот плански регион.
           

Водени од слоганот „Дрвјата се наши пријатели“ спроведувањето на проектот претставува дел од глобалните напори на Обединетите Нации за одржливо управување со шумите како обновливи ресурси кои покрај тоа што го одржуваат животот на Планетата Земја даваат и обновлива енергија за развој на пред се сиромашните и средно развиените земји.
           

Активностите во проектот ќе продолжат со серија на едукативни работилници во основните и средите училишта до 22 Април Денот на Планетата Земја кој оваа година ќе се одбележува под слоганот „Дрвја за Планетата Земја“ со главни активности за пошумување и зајакнување на локалните заедници кои живеат.
 

Повеќе информации на следните линкови:
           
http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.un.org/en/events/forestsday/index.shtml            
http://www.earthday.org/campaigns/reforestation/


Контакт Нешат Аземовски 071 578 060


линк: https://www.facebook.com/Megunaroden-DEN-NA-Sumite-1014336045336489/?notif_t=page_invite_accepted&notif_id=1490087631299260