Форуми

Актуелно

Форум Теми Пораки Посети
Загадувањето во Скопје

Овој форум е отворен за размена на информации и ставови околу загадувањето во Скопје.

Последна порака: Од што се загадува Скопје од nevena@ekosvest.com.mk пред над 4 години
1 2 15

Архуска конвенција

Форум Теми Пораки Посети

Безбедност на храна и лекови

Форум Теми Пораки Посети
Генетски модифицирани организми

Тема на форумот <b><i>генетски модифицирани организми</i></b> се дискусии поврзани со безбедноста на храната т.е. употребата на <b><i>ГМО</i></b> во истата.

Последна порака: Дали ГМО се штетни? од info@ekosvest.com.mk пред над 4 години
1 1 5
Штетната страна на вакцините

Темата е отворена со цел отворено да се говори за во последно време доста актуелното прашање на штетноста на одредени вакцини кои се користат во нашата држава и нивното поврзување со сериозни здравствени нарушувања.

Последна порака: Нема
0 0 0

Вегетаријанство и веганство

Форум Теми Пораки Посети

Грантисти на ГЕФ ПМГ

Форум Теми Пораки Посети
Извештаи кон ГЕФ ПМГ

На оваа тема треба да се разговара за техниките за поднесување на извештаи кон ГЕФ ПМГ, како би им се помогнало на нови ГЕФ грантисти.

Последна порака: Наративен извештај кон ГЕФ ПМГ од info@ekosvest.com.mk пред над 4 години
2 2 18

Екосфера

Форум Теми Пораки Посети
Техничка помош

Овој форум е предвиден да понуди одговори на прашања од техничка природа во однос на користење на платформата <b>Екосфера</b>.

Последна порака: Активноста од lence.petrova@mail.com пред над 2 години
1 1 1

Енергетика и индустрија

Форум Теми Пораки Посети

Загадување

Форум Теми Пораки Посети

Заштита на животна средина (општо)

Форум Теми Пораки Посети

Заштита на животни

Форум Теми Пораки Посети

Заштита на природата

Форум Теми Пораки Посети

Климатски промени

Форум Теми Пораки Посети

Одржлив развој

Форум Теми Пораки Посети

Проекти на Граѓански Организации

Форум Теми Пораки Посети

Сообраќај

Форум Теми Пораки Посети
Предизвиците на урбаниот транспорт

„Предизвиците на урбаниот транспорт“ беше тема на која разговараа неколку здруженија на граѓани минатиот петок на 24.01.2014. Работилницата беше во организација на Еко Свест и на истата присуствуваа повеќе организации кои се активни на ова поле.<br>Како заклучоци од истата произлегоа повеќе кои кога ќе се сублимираат ќе се пласираат за прегледување од страна на организациите.<br>Како основен заклучок се потенцираше потребата за соработка и заеднички настап во однос на решавањето на проблемите.<br>Токму од оваа причина се отвара и оваа тема на форумот која има за цел размена на идеи и поголема соработка во однос на формирање на заеднички став и листа на проблеми на кои ќе се бараат идни решенија.

Последна порака: Нема
0 0 1

Соработка меѓу Граѓански Организации

Форум Теми Пораки Посети

Туризам

Форум Теми Пораки Посети